tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 43 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 23 5 38.5%
2 24 5 38.5%
3 37 5 38.5%
4 16 3 23.1%
5 12 3 23.1%
6 21 3 23.1%
7 28 3 23.1%
8 40 3 23.1%
9 1 2 15.4%
10 2 2 15.4%
11 8 2 15.4%
12 36 2 15.4%
13 44 2 15.4%
14 47 2 15.4%
15 48 2 15.4%
16 5 2 15.4%
17 10 2 15.4%
18 14 2 15.4%
19 22 2 15.4%
20 25 2 15.4%
21 26 2 15.4%
22 27 2 15.4%
23 29 2 15.4%
24 30 2 15.4%
25 31 2 15.4%
26 38 2 15.4%
27 43 2 15.4%
28 46 2 15.4%
29 49 2 15.4%
30 7 1 7.7%
31 17 1 7.7%
32 18 1 7.7%
33 4 1 7.7%
34 6 1 7.7%
35 11 1 7.7%
36 15 1 7.7%
37 19 1 7.7%
38 20 1 7.7%
39 32 1 7.7%
40 33 1 7.7%
41 35 1 7.7%
42 39 1 7.7%
43 42 1 7.7%
44 45 1 7.7%
45 13 1 7.7%
46 3 0 0%
47 9 0 0%
48 34 0 0%
49 41 0 0%
什么是43拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有43,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现43时,下一期开出号码23出现次数最多,共有出现5次;号码41出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“43”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...