tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 33 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 44 5 41.7%
2 46 4 33.3%
3 29 4 33.3%
4 30 4 33.3%
5 1 3 25%
6 40 3 25%
7 12 3 25%
8 14 3 25%
9 17 3 25%
10 19 3 25%
11 23 3 25%
12 37 3 25%
13 18 2 16.7%
14 24 2 16.7%
15 43 2 16.7%
16 45 2 16.7%
17 7 2 16.7%
18 8 2 16.7%
19 15 2 16.7%
20 25 2 16.7%
21 28 2 16.7%
22 31 2 16.7%
23 38 2 16.7%
24 42 2 16.7%
25 16 1 8.3%
26 36 1 8.3%
27 4 1 8.3%
28 6 1 8.3%
29 9 1 8.3%
30 11 1 8.3%
31 21 1 8.3%
32 22 1 8.3%
33 26 1 8.3%
34 32 1 8.3%
35 33 1 8.3%
36 34 1 8.3%
37 39 1 8.3%
38 47 1 8.3%
39 48 1 8.3%
40 13 1 8.3%
41 2 0 0%
42 3 0 0%
43 5 0 0%
44 10 0 0%
45 20 0 0%
46 27 0 0%
47 35 0 0%
48 41 0 0%
49 49 0 0%
什么是33拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有33,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现33时,下一期开出号码44出现次数最多,共有出现5次;号码49出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“33”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...