tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 32 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 27 5 38.5%
2 28 5 38.5%
3 8 4 30.8%
4 16 4 30.8%
5 6 4 30.8%
6 12 4 30.8%
7 2 3 23.1%
8 5 3 23.1%
9 24 3 23.1%
10 36 3 23.1%
11 32 3 23.1%
12 35 3 23.1%
13 13 2 15.4%
14 10 2 15.4%
15 17 2 15.4%
16 38 2 15.4%
17 44 2 15.4%
18 47 2 15.4%
19 1 2 15.4%
20 4 2 15.4%
21 11 2 15.4%
22 14 2 15.4%
23 22 2 15.4%
24 23 2 15.4%
25 29 2 15.4%
26 33 2 15.4%
27 37 2 15.4%
28 42 2 15.4%
29 46 2 15.4%
30 3 1 7.7%
31 7 1 7.7%
32 15 1 7.7%
33 18 1 7.7%
34 20 1 7.7%
35 21 1 7.7%
36 25 1 7.7%
37 31 1 7.7%
38 34 1 7.7%
39 39 1 7.7%
40 40 1 7.7%
41 43 1 7.7%
42 45 1 7.7%
43 49 1 7.7%
44 9 0 0%
45 19 0 0%
46 26 0 0%
47 30 0 0%
48 41 0 0%
49 48 0 0%
什么是32拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有32,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现32时,下一期开出号码27出现次数最多,共有出现5次;号码48出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“32”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...