tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 27 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 14 4 33.3%
2 18 4 33.3%
3 39 3 25%
4 17 3 25%
5 46 3 25%
6 48 3 25%
7 49 3 25%
8 5 3 25%
9 19 3 25%
10 21 3 25%
11 37 3 25%
12 1 2 16.7%
13 33 2 16.7%
14 45 2 16.7%
15 3 2 16.7%
16 10 2 16.7%
17 12 2 16.7%
18 20 2 16.7%
19 22 2 16.7%
20 25 2 16.7%
21 29 2 16.7%
22 30 2 16.7%
23 35 2 16.7%
24 38 2 16.7%
25 40 2 16.7%
26 42 2 16.7%
27 16 1 8.3%
28 36 1 8.3%
29 2 1 8.3%
30 4 1 8.3%
31 6 1 8.3%
32 7 1 8.3%
33 8 1 8.3%
34 9 1 8.3%
35 15 1 8.3%
36 23 1 8.3%
37 24 1 8.3%
38 28 1 8.3%
39 31 1 8.3%
40 32 1 8.3%
41 41 1 8.3%
42 44 1 8.3%
43 47 1 8.3%
44 11 0 0%
45 26 0 0%
46 27 0 0%
47 34 0 0%
48 43 0 0%
49 13 0 0%
什么是27拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有27,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现27时,下一期开出号码14出现次数最多,共有出现4次;号码13出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“27”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...