tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 25 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 6 5 35.7%
2 33 5 35.7%
3 13 4 28.6%
4 43 4 28.6%
5 47 4 28.6%
6 11 4 28.6%
7 12 4 28.6%
8 28 4 28.6%
9 49 4 28.6%
10 17 3 21.4%
11 29 3 21.4%
12 5 3 21.4%
13 7 3 21.4%
14 20 3 21.4%
15 35 3 21.4%
16 42 3 21.4%
17 44 3 21.4%
18 16 2 14.3%
19 27 2 14.3%
20 32 2 14.3%
21 46 2 14.3%
22 1 2 14.3%
23 3 2 14.3%
24 10 2 14.3%
25 18 2 14.3%
26 22 2 14.3%
27 30 2 14.3%
28 31 2 14.3%
29 41 2 14.3%
30 2 1 7.1%
31 39 1 7.1%
32 45 1 7.1%
33 4 1 7.1%
34 15 1 7.1%
35 19 1 7.1%
36 21 1 7.1%
37 23 1 7.1%
38 26 1 7.1%
39 34 1 7.1%
40 36 1 7.1%
41 37 1 7.1%
42 38 1 7.1%
43 48 1 7.1%
44 8 0 0%
45 9 0 0%
46 14 0 0%
47 24 0 0%
48 25 0 0%
49 40 0 0%
什么是25拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有25,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现25时,下一期开出号码6出现次数最多,共有出现5次;号码40出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“25”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...