tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 23 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 1 8 44.4%
2 4 5 27.8%
3 24 5 27.8%
4 42 5 27.8%
5 47 4 22.2%
6 12 4 22.2%
7 16 4 22.2%
8 22 4 22.2%
9 31 4 22.2%
10 37 4 22.2%
11 49 4 22.2%
12 48 3 16.7%
13 27 3 16.7%
14 2 3 16.7%
15 6 3 16.7%
16 9 3 16.7%
17 21 3 16.7%
18 25 3 16.7%
19 28 3 16.7%
20 30 3 16.7%
21 40 3 16.7%
22 7 2 11.1%
23 8 2 11.1%
24 11 2 11.1%
25 14 2 11.1%
26 35 2 11.1%
27 36 2 11.1%
28 43 2 11.1%
29 44 2 11.1%
30 46 2 11.1%
31 5 2 11.1%
32 10 2 11.1%
33 13 2 11.1%
34 15 2 11.1%
35 18 2 11.1%
36 20 2 11.1%
37 26 2 11.1%
38 29 2 11.1%
39 32 2 11.1%
40 33 2 11.1%
41 3 1 5.6%
42 17 1 5.6%
43 19 1 5.6%
44 23 1 5.6%
45 39 1 5.6%
46 41 1 5.6%
47 45 1 5.6%
48 34 0 0%
49 38 0 0%
什么是23拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有23,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现23时,下一期开出号码1出现次数最多,共有出现8次;号码38出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“23”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...