tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 16 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 4 5 31.3%
2 21 5 31.3%
3 24 5 31.3%
4 8 4 25%
5 18 4 25%
6 19 4 25%
7 6 4 25%
8 37 4 25%
9 17 3 18.8%
10 26 3 18.8%
11 30 3 18.8%
12 38 3 18.8%
13 49 3 18.8%
14 14 3 18.8%
15 23 3 18.8%
16 32 3 18.8%
17 35 3 18.8%
18 43 3 18.8%
19 45 3 18.8%
20 47 3 18.8%
21 44 2 12.5%
22 1 2 12.5%
23 2 2 12.5%
24 5 2 12.5%
25 16 2 12.5%
26 22 2 12.5%
27 25 2 12.5%
28 29 2 12.5%
29 40 2 12.5%
30 42 2 12.5%
31 46 2 12.5%
32 36 1 6.3%
33 48 1 6.3%
34 3 1 6.3%
35 7 1 6.3%
36 10 1 6.3%
37 11 1 6.3%
38 15 1 6.3%
39 20 1 6.3%
40 27 1 6.3%
41 28 1 6.3%
42 31 1 6.3%
43 39 1 6.3%
44 41 1 6.3%
45 13 1 6.3%
46 9 0 0%
47 12 0 0%
48 33 0 0%
49 34 0 0%
什么是16拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有16,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现16时,下一期开出号码4出现次数最多,共有出现5次;号码34出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“16”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...